Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Социална, организационна, клинична и педагогическа психология

   
Ръководител Секретар

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев

 

Левена Езекиева

каб. 60, тел. 9308 476

e-mail:l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Основана 1986 г. Катедрата е част от специалност Психология, учредена като самостоятелна специалност през 1972 г.

Научноизследователско направление: социална, политическа и етнопсихология; организационна и трудова психология; организационно развитие; управление на човешките ресурси; психология на рекламата и икономическа психология; педагогическа психология; клинична и консултативна психология и психотерапия.

Преподавателският състав на катедрата участва в разработването и преподаването на бакалавърската програма по психология и магистърски програми по трудова и организационна психология, социална и юридическа психология, клинична и консултативна психология, организационно поведение и консултиране на организациите. Членовете на катедрата активно участват в съвместен международен проект за дистанционно обучение на английски език по следните магистърски и докторски програми: Индустриална и организационна психология, Клинична и консултативна психология, Изследвания на психичното здраве, Социална психология, Политическа психология, Психология на управлението на конфликтите и медиация.

Членовете на катедрата участват в множество национални и международни проекти, осъществявани в сътрудничество с университети в Германия, Холандия, Норвегия, САЩ, Русия и др.

Многобройни са научните публикации в български и чуждестранни научни издания, студиите и монографиите, посветени на проблемите на социалната, етническата и политическата психология; организационната и трудова психология; психология на рекламата и икономическа психология; педагогическа психология, клинична и консултативна психология и психотерапия.

Членове на катедрата учредиха и реализират активна научно-приложна дейност в Университетския център за анализ и разрешаване на конфликти, специализирано звено към специалност Психология.