Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / История и теория на културата

   

 

Ръководител Секретар

доц. д-р Галина Гончарова

goncharova@phls.uni-sofia.bg

Ангелина Чипева

бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1,ет. 4, каб. 408, тел.:(+359) 2 801 30 00

chipeva@phls.uni-sofia.bg

 

Основана 1990 г. Изучаването на специалност Културология в Софийския университет започва през учебната 1991/1992 г. Предшественик на днешната катедра История и теория на културата е Центърът по културознание, създаден през 1981 г. от проф. Николай Генчев и екип от негови съмишленици, сред които проф. Атанас Натев, проф. Димитър Аврамов, проф. Иван Стефанов, проф. Ивайло Знеполски. През 1990 г. центърът преминава в структурата на Философския факултет и същата година е преобразуван в катедра. Преподавателският състав се състои от изтъкнати български учени, някои от които са видни интелектуалци с публично присъствие, както и фигури със съществен принос в управлението, финансирането и планирането на културния живот. Гости на специалността са били Франсоа Фюре, Пол Рикьор, Юрген Хабермас, Жак Дерида, Райнхард Козелек, Умберто Еко, Чарлз Тейлър.

Научноизследователско направление: история на културата, историческа антропология, културна антропология, история и теория на религиите, философия на културата, културни политики, културно наследство, култура и изкуство.

Изследователски проекти на катедрата са подкрепяни от авторитетни международни фондации, от рамковите програми на ЕС, Фонд “Научни изследвания“, от фондация „Отворено общество“ и др.
Катедрата има няколко магистърски програми, посветени на изкуствата, на културната антропология, на културния туризъм и социализацията на културното наследство, на култура и медии. Наскоро стартира нов тип практики, даващи възможност на студентите да съберат професионален опит и да си създадат контакти с външни организации в страната и чужбина.
Към катедрата работи Югоизточноевропейският медиен център, създаден съвместно с Европейския университет „Виадрина“ – Франкфурт на Одер), който обучава в дистанционни програми на немски и френски език.
Катедрата има отлична материална база, компютърна зала, богата библиотека и добри учебни зали.
Възпитаниците на специалност културология се реализират в неправителствени организации, медии, държавни културни институции, културни центрове и фондации, рекламни и PR агенции и в широк спектър от фирми, в които са необходими широка обща култура, гъвкавост, интелигентност и умения за общуване.