Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Управление и органи / Декан

   

Декан

Проф. д-р Веселина Вълканова

valkanova_v18

 

 

 

 

 

v.valkanova@uni-sofia.bg

 

02 980 93 54

02 930 82 15

 

 

Проф. Вълканова е признат изследовател в полето на визуалната комуникация и медийния дизайн, преподава „Графичен дизайн”, „Дизайн на книгата”, „Медиен дизайн и комуникация”, „Комуникационен дизайн”, „Графичен дизайн и визуална култура” . Член е на престижни научни и професионални организациии, сред които Gutenberg Gesellschaft и ECREA (European Communication Research and Education Association).

 

Списъкът на научните ѝ трудове включва повече от 100 заглавия, сред които: 5 авторски монографии; десетки студии и статии в научни сборници и специали­зирани научни издания; редица участия международни и национални проекти, конференции и семинари; научно редактиране, авторство на рецензии и предговори на книги и др. Научните ѝ публикации – монографии, статии, студии и изследвания, имат повече от 500 цитирания в българската и международната научна общност със срещания в индексите за цитиране на авторитетни бази данни.

 

Член е на редица международни редколегии на научни списания: главен редактор на Годишника на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – ФЖМК; член на редакционния съвет на Annals of Journalism and Mass Communication ─ международно списание (Делауър, САЩ), което е посветено на публикуването на най-новите изследвания в областта на журналистиката и масовата комуникация; член на международния Редакционен съвет на Newmedia21.eu; член на международната редколегия на научното списание „Проблеми на постмодерността”; член на международния редакционен съвет на научното списание „Медии и език“ и др.

 

Проф. В. Вълканова е на ръководни позиции от 2002 г. – последователно е избирана за ръководител на катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” във ФЖМК-СУ (от 2002 и от 2012 г., понастоящем е избрана за втори мандат). Два мандата е била заместник-декан по научноизследователската дейност и по докторските програми (от 2003 и от 2007 г.); два мандата е била председател на Общото събрание на ФЖМК – от 2012 до 2019 г.; председател е а Редакционния съвет на ФЖМК – от 2003 г. досега; член на Управителния съвет на Университетското издателство „Св. Кл. Охридски“ – от 2008 г. до 2012 г., член на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“ от 2015 г. От 2016 до 2019 г. проф. Веселина Вълканова е председател на Научния съвет на ФЖМК.

 

На общо събрание, проведено на 10 октомври 2019 г., проф. д-р Веселина Вълканова е избрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на първо гласуване и със значително мнозинство за мандат 2019-2023 г.

 

За високи академични постижения през 2012 г. на проф. д-р Веселина Вълканова е присъден Почетен нагръден знак „Св. Кл. Охридски“ – първа степен.