Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.

   

Кандидатстване: 2.09.-31.10.2019 г.

Повече информация

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и
граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2019/2020 година

Програми за конкурсен изпит за докторанти за учебната 2019/2020 година

 

 

Докторска програма

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки -

Медии и комуникации

ОНС

"доктор"

Редовно обучение

 

1 Аудиовизуална продукция 1
2 Балканите в медиите 1
3 Бизнес комуникация 1
4 Визуална комуникация 2
5 Връзки с обществеността 1
6 Вътрешнополитическа журналистика 1
7 Електронни медии 1
8 Ефективни комуникации в онлайн средата 1
9 Имидж в стратегическите комуникации 1
10 Интернет култура 1
11 История на българската журналистика 1
12 История на рекламата 1
13 Книгознание 1
14 Комуникации (маркетинг на медийното съдържание) 1
15 Комуникационни техники и умения 1
16 Култура и медии 1
17 Манипулации в комуникацията 1
18 Масова култура 1
19 Медиен дизайн и комуникация 2
20 Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика) 1
21 Медиен език и стил 1
22 Медиен и мрежови анализ 1
23 Медиен маркетинг 1
24 Медиен мениджмънт 1
25 Медии и социална промяна 2
26 Медии и социални конфликти 1
27 Медийна музика 1
28 Медиите в Европа 1
29 Международна журналистика 1
30 Методи за изследване на комуникацията 1
31 Народопсихология 1
32 Научни медии и комуникации 1
33 Невербална комуникация 1
34 Онлайн журналистика 1
35 Пресжурналистика 1
36 Психология на комуникацията 1
37 Радио и телевизия 1
38 Радиоформати 1
39 Редактиране) 1
40 Рефлексивна журналистика (жанрови модели) 1
41 Спортна журналистика 1
42 Стратегии и тактики на връзките с обществеността 1
43 Съвременна българска журналистика 2
44 Типология и комуникация на книгата 2
45 Телевизионна журналистика 2
46 Теория на журналистиката и медиите 1
47 Убеждаваща комуникация 1
48 Управление на репутационни кризи 1