Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Хари Бедо Латифян, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Уикенд програмиране на спортни предавания в българския телевизионен ефир (Изследване на Българска национална телевизия, ВТV медия груп и Нова Броудкастинг груп (септември 2015 г. – февруари 2016 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Телевизионно програмиране), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Теодора Петрова

Председател на научното жури: доц. д-р Мануела Манлихерова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Маргарита Пешева

доц. д-р Мануела Манлихерова

Становища:

проф. д-р Теодора Петрова

доц. д-р Стела Ангова

доц. д-р Георги Калагларски