Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Славянски литератури

   

Ръководител доц. д-р Ина Христова,

стая 156, тел. 9308 569

ina_hristova@slav.uni-sofia.bg

Основана 1953 г.