Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Българска литература

   

Ръководител

проф. дфн Милена Кирова,

каб. 145, тел. 9308 308

m.kirova@slav.uni-sofia.bg

Основана 1888 г.