Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Допълнителен прием

   

 

Факултет по славянски филологии

Научни специалности за преобявяване на неусвоени докторантури

 

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

Във връзка с удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка и заповед на Ректора № РД 19-343/16.09.2020 г., с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 16.02.2021 г. до 15.04.2021 г. (Държавен вестник, брой 13 от 16 февруари 2021 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Прилагат се само копия.

2. До 15.04.2021 г. документите ще се подават чрез пощенски служби на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство.

3. До 15.04.2021 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

 

Места за допълнителен прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

 

 

 

шифър

 

направление

 

докторска програма

 

р

 

з

 

1

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Фонетика)

 

1

 

1

2

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Морфология)

 

1

 

1

3 2.1. Филология Български език (Синтаксис) 1 1
4 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1 1
5

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Старобългарски език)

 

1

 

 

 

6

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския език)

 

1

 

 

 

7

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Чешки език)

 

1

 

 

 

8

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

 

1

 

 

 

 

9 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
10 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително балканско литературознание 1  
11 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Румънска литература) 1  
12 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Албанска литература) 1  
13 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Новогръцка литература) 1  

 

14

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)

 

2

 

 

 

15

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание)

 

1

 

 

 

16

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

 

1

 

 

 

17

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Старобългарска литература)

 

1

 

 

18 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
19 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 2

 

20

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

1

 

 

21 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХVIII век) 1

22

 

2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХІХ век) 1

 

 

23 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1

 

24

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

 

1

 

 

 

25

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Съвременна руска литература - ХХІ век)

 

1

 

 

 

26

 

2.1.

 

Филология

 

Теория и история на литературата (Теория на литературата)

 

2

 

 

27 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1 1

 

28

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по

 

Методика на обучението по литература

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

32

 

7