Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / ДИПЛОМИРАНЕ

   

 

ДИПЛОМИРАНЕ

 

Регистрация на дипломанти за предстоящите защити на дипломни работи в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" през февруари.
Период на регистрация: 17 - 19 януари -

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=69202

 

 

РЕШЕНИЕ на ДС

относно процедурата за подаване на молби за разработване на дипломни работи за ОКС "магистър" в конкретната извънредна ситуация - виж тук

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/ръководител на дипломна работа

Технически изисквания към дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за допускане до защита на дипломна работа

Оценъчна скала на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Процедура

Заявление за явяване на държавен изпит

Доклад за стартиране на процедура за държавен изпит

ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура за проверка на оригиналност на дипломна работа

Протокол за проверка на оригиналност на дипломна работа

Становище от научния ръководител на дипломанта

 

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „МАГИСТЪР“, УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИЛИ ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА - виж тук

Декларация - Албум на випуска