Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Кандидатстване - програми и конспекти за 2020/2021

   

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейски съюз, през учебната 2020/2021 г.

 

Професионално направление

 

 

 

(Брой)
редовно задочно
1. 1.1. Теория и управление на образованието ( Образователен мениджмънт )   1
2. 1.1. Теория и управление на образованието ( Образователен мениджмънт - Мениджмънт на учебни групи и среди )   1
3. 1.2. Педагогика ( История на педагогиката и българското образование )   1
4. 1.2. Педагогика (Т еория на възпитанието и дидактика - Основи на неформалното образование ) 1  
5. 1.2. Педагогика ( Теория на възпитанието и дидактика - Философия на образованието ) 1 1
6. 1.2. Педагогика ( Теория на възпитанието и дидактика - Педагогическо общуване ) 1  
7. 1.2. Педагогика ( Теория на възпитанието и дидактика - Електронно обучение ) 1  
8. 1.2. Педагогика ( Теория на възпитанието и дидактика - Андрагогия )   1
9. 1.2. Педагогика ( Теория на възпитанието и дидактика - Теория на възпитанието ) 1
10. 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по философски дисциплини ) 1 1
11. 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по български еизк и литература в началния етап на образованието )   1
12. 3.4. Социални дейности ( Социална работа по проект ) 1
13. 3.4. Социални дейности ( Ценностни аспекти на социалната работа ) 1