Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Неформално образование

   

Представяне на специалността от Радослав Киров

https://www.youtube.com/watch?v=pL9tzji0jIo

Видеото е изготвено от София Георгиева, възпитаник на Факултета по педагогика и кариерен консултант.

 

Факултетът по педагогика предлага обучение в професионалните направления „Педагогика“, „Социални дейности“ и „Теория и управление на образованието“, които са на първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г.

 

От академичната 2008/2009 година към Факултета по педагогика се разкрива нова специалност от образователно-квалификационната степен „бакалавър“ - Неформално образование. Тя има за цел да подготви кадри с висше образование за нуждите на интензивно развиващата се сфера на допълнителни и алтернативни образователни услуги за деца и възрастни, предоставяни от специализирани държавни, частни и неправителствени организации извън официалната (формална) образователна система, даваща образователна степен (училища, колежи, университети и др.).

 

Обучението се реализира в редовна (4 години) и задочна (5 години) форма на обучение.

 

Подготовката е ориентирана към получаването на: (1) базисна хуманитарна, социална и организационно-управленска подготовка; (2) солидна фундаментална, специализираща и практическа подготовка за педагогическа работа с деца, младежи и възрастни в неформална, алтернативна образователна среда; (3) комплексна подготовка за работа в широк набор от образователни институции за допълнително и продължаващо образование, за занимания през свободното време, за консултиране и посредничество при търсене на образователни услуги и др.

 

В рамките на обучението си, след успешно преминат факултативен модул, студентите могат да придобият безплатно и допълнителна професионална квалификация „Специалист по дистанционно обучение“.

 

Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Завършилите получават квалификация педагог, специалист по неформално образование и обучение.