Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели

   
доц. д-р Лиляна Стракова педагогика; професионални ценности и норми в социалната работа; сексолого-педагогически проблеми в детско-юношеска възраст; гражданско образование
проф. д-р Силвия Николаева социална педагогика; социална работа по проект
доц. дпн Моника Богданова професионално ориентиране; подбор на персонал; социална работа с приемни семейства, личностно консултиране, консултиране на деца със специални потребности и техните семейства; психоаналитична парадигма
доц. д-р Ивайло Тепавичаров педагогическа социология; училище и общество; оценяване в системата на соц. дейности
доц. д-р Вержиния Боянова основи на социалната работа; промоция на здравето; соц. работа с хора с увреждания
доц. д-р Силвия Цветанска педагогическо общуване; комуникативни и поведенчески стратегии; социална работа в група; професионална квалификация и преквалификация
доц. д-р Гинка Механджийска методи на социалната работа; техники на интервюиране в социалната работа; супервизия в социалната работа; методи на социалната работа с безработни
доц. д-р Росица Симеонова организация и управление на социалната работа; управление на персонала
ас. д-р Теодорина Милушева основи на социалната работа; методи на социалната работа; социална работа със случай; превенция и рехабилитация в клиничната социална работа
ас. д-р Атанас Генчев организация и управление на социалната работа; диагностика и оценяване в социалната работа; социална работа по проект; преддипломна практика; системи за социално осигуряване