Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Цветанка Луканова Ценова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на дисертационен труд на тема "Норми за правилно писане и скрининг на признаци за дислексия при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас", разработен от доц. д-р Цветанка Луканова Ценова за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Председател на научното жури: проф. д-р Катерина Каролова Караджова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: