Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музика

   

 

А. Форма и срок на обучение:
редовно обучение; 8 семестъра /4 години/.

 

Б. Целева ориентация на специалността.
Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на музикалната педагогика. Основната цел на този учебен план е да подготви учители по музика с широкопрофилна подготовка, което е и основна цел на специалността. Учебният план е разработен според държавните изисквания за придобиване на висше образование за специалност “Музика”. Учебният план включва: задължителна – базова; задължителна – специализираща подготовка, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем от практическо обучение.

 

В. Професионална реализация:
-учител по музика във всички степени на общообразователното училище (начален, среден и горен курс);
-преподавател по музика в паралелките с разширено изучаване на музика;
-музикален педагог в детските заведения;
-ръководители на ученически и извънучилищни младежки формации (хорови, инструментални, вокални, фолклорни и др.);
-административни ръководители на учебни заведения, провеждащи обучение по музика в средното образование;
-административни длъжности към общински и регионални комисии по образованието и културата.

 

Г. Администриране.
– Ръководител – проф. д-р Адриан Георгиев
Кабинет 219 сл. тел. 02 9706 245 e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg

 

– Инспектор – Весела Манолова
Кабинет 314 сл. тел. 02 9706 244