Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Изобразително изкуство

   

Форма и срок на обучение
редовно обучение; 8 семестъра /4 години/

 

Насоченост, образователни цели

Бакалавърска програма „Изобразително изкуство“ е ориентирана преди всичко към подготовката на преподаватели по изобразително изкуство за всички степени на училищното образование (начално училище, средна и горна степен).
Основната цел е формирането на професионалисти , които да се включат адекватно в процеса на обучение в рамките на училищното образование.

 

Обучение

Спецификата на подготовката на специалисти с професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“ налага обучението да се провежда в няколко големи групи дисциплини: специални педагогически – „Обща и възрастова психология“; „Дидактика“; „Теория на възпитанието“; „Методика на изобразителното изкуство“, теоретични дисциплини – „История на световното и българското изобразително изкуство“; „Теория на художествения образ“; „Перспектива“; „Пластична анатомия“, общообразователни дисциплини – „Философия на историята и културата“; „Естетика“; „Психология на изкуството“, художествено-практически – „Рисуване и композиция“; „Живопис и цветознание“; „Графика и технологии“; „Скулптура и художествени конструкции“; „Декоративни изкуства и комбинаторика“; „Концептуални форми“; „Графичен дизайн и визуална комуникация“.

 

Професионална реализация

  • Учител по изобразително изкуство във всички степени на училищното образование
  • Преподавател по изобразително изкуство в рамките на неформалното образование
  • Служители в музейни и галерийни институции
  • Служители в общински, държавни, неправителствени и частни структури, свързани с културата и образованието
  • Служители в сферата на издателския и рекламния бизнес
  • Художници на свободна практика

 

Администриране

– Ръководител –
Кабинет сл. тел. e-mail:

– Инспектор – Весела Манолова
Кабинет 314 сл. тел. 02 9706 244