Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Графичен дизайн

   

Форма и срок на обучение
редовно обучение; 8 семестъра /4 години/

 

Насоченост, образователни цели

Бакалавърска програма „Графичен дизайн“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните форми на визуалните изкуства, които притежават художествен опит. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговарят на предизвикателствата, които стоят пред графичния дизайн в епохата на информационните технологии.

 

Обучение

Концепцията на специалността „Графичен дизайн“ е основана на идеята на балансирано изучаване на основни художествени дисциплини – „Рисуване и композиция“; „Живопис и цветознание“; „Графика и трхнологии“; „Скулптура и художествени конструкции“; „Декоративни изкуства и комбинаторика“; „Концептуални форми“, теоретични дисциплини – „История на световното и българското изобразително изкуство“; „Теория на художествения образ“, специални дисциплини – „Графичен дизайн“; „Софтуер за графичен дизайн и видеомонтаж“; „Фотография“. След четвъртия семестър студентите имат възможност да изберат един от двата профила: „Графичен дизайн – книга и печатна графика“ или „ Графичен дизайн и визуална комуникация“.

 

Професионална реализация

  • Графичен дизайнер в издателства, издателски и рекламни агенции, студия за графичен дизайн, визуални ефекти, уебдизайн
  • Специалисти по изкуство и култура в различни държавни, общински и районни институции или неправителствени организации
  • Служители в школи за детско и младежко творчество. Художници на свободна практика

 

Администриране

– Ръководител – доц. Милена Блажиева
каб. 600В, сл. тел. 02 9706 263

– Инспектор – Валентина Едуард
каб. 3203, сл. тел. 02 9706 237