Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикална естетика, Акустика, Звукотехника), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Христо Кутев Карагьозов

Председател на научното жури: проф. д-р Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. д-р Ганка Димитрова Неделчева-Боянова – БГ / EN
  • проф. д-р Кремена Ангелова Ангелова – БГ / EN

Становища:

  • проф. д-р Адриан Георгиев Георгиев – БГ / EN
  • проф. дн Лучия Малинова Ангелова – БГ / EN
  • проф. д-р Сава Димитров Димитров – БГ / EN
  • проф. дн Явор Светозаров Конов – БГ / EN
  • проф. д-р Огнян Николаев Константинов – БГ / EN