Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Магистърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.5 Математика / Вероятности, актюерство и статистика (за бакалаври, които не са завършили ФМИ или сродни факултети)