Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Магистърски програми / Факултет по математика и информатика / 1.3 Педагогика на обучението по ... / Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ