Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Катедри и лаборатории / Катедри / Изчислителни системи (Временно присъединена към катедра "Мехатроника, роботика и механика")

   

Ръководител (катедра МРМ): проф. д-р ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ

Телефон: +359 2 8161 530

Ел. поща: george@fmi.uni-sofia.bg

Кабинет: ФзФ-13А