Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Уеб сайт / New_look / Erasmus+

   

Програма Еразъм+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трета покана за конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел преподаване по програма ЕРАЗЪМ+, Програмни държави, за 2022/2023 година

 

Във връзка с изпълнението на договорите за академичен обмен на преподаватели и служители по програма Еразъм+, Програмни държави, за академичната 2022/2023 г. ФКНФ провежда конкурс за допълнителна селекция на преподаватели.

 

Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ . Остатъчната квота за мобилности на ФКНФ, след провеждането на първия и втория конкурс за селекция, е 6 мобилности с цел преподаване.

 

ФАЙЛ Konkurs-2022-2023

 

Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2023 г., като продължителността е мин. 2 дни (без дните за път) и макс. 5 дни.

 

Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .

 

ФАЙЛ Grantove-Staff-2022-2023

 

Справка за приемащите университети, броя и типа на договорените молбилности може да намерите в приложената таблица .

 

ФАЙЛ PDF 3.Call-FKNF STAFF

 

Заявленията за кандидатстване за мобилност ( заявление за мобилност с цел преподаване по образец) трябва да бъдат придружени от покана от приемащия университет.

 

ФАЙЛ Zayavlenie-prepodavane-2022-2023

 

по електронна поща на адрес dekanat@fcml.uni-sofia.bg в срок до 20.03.2023 г.