Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Уеб сайт / New_look / ДОКТОРАНТИ

   

 

 

Обща информация

Кандидатстване, КОНСПЕКТИ

Обучение, документи за попълване, бланки и формуляри

Апробация на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

Докторантско училище

Стипендии

 

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК - МАЙ 2023 г.
ПРОВЕЖДАНЕ на кандидат-докторантски изпит по западен език - 2023 г.
ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ за летен семестър на учебната 2022/2023 година

ПРОВЕЖДАНЕ на кандидат-докторантски изпит по западен език - ДЕКЕМВРИ 2022 г.
ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК - ДЕКЕМВРИ 2022 г.
ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ за зимен семестър на учебната 2022/2023г.

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2022 г.
Провеждане на кандидат-докторантски изпит по западен език ЮНИ 2022 г.