Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Магистърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Културни връзки и геополитика на Европейския съюз

   

От зимния семестър на 2013/2014 академична година в СУ "Св. Климент Охридски" започна да функционира магистърска програма на английски език по културна дипломация.

Директори на програмата са: проф. д-р Мадлен Данова, доц. д-р Мария Стойчева.

Магистърската програма "Културни връзки и геополитика на ЕС" (Cultiral Liasons and Geopolitics of the EU) е 3 семестриална, с редовна и задочна платена форма на обучение. Тя е отворена за студенти с бакалавърска степен по хуманирани, стопански и политически науки, граждани на Република България, страни от ЕС и страни извън ЕС.

 

Учебни планове