Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Магистърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индийско и иранско културознание и обществознание

   

Ръководител на МП "Индийско и иранско културознание и обществознание"

Гл. ас. д-р Сирма Костадинова

e-mail: svkostadin@uni-sofia.bg

 

Секретар на МП "Индийско и иранско културознание и обществознание"

Лилия Пашеева

стая 22А в ЦИЕК, тел. 028293783/85, вътр. 110

e-mail: klasicheskiiztok.su@gmail.com

 

МП "Индийско и иранско културознание и обществознание" (ИИКО) е инициирана през 2001 г. като "Индийско културознание и обществознание". През 2007 г. програмата е разширена с профил по иранско културознание и обществознание и е осъществявана оттогава съвместно от специалности "Индология" и "Иранистика".

 

Брошура на МП "Индийско и иранско културознание и обществознание"

 

Учебни планове (Индология) (Иранистика)