Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Записване на новоприети студенти във Факултет по класически и нови филологии

   

Записването на новоприетите студенти (за ФКНФ) ще става в "Испаноезичен център" СУ, намиращ се в Северното крило на Ректората, на 3 етаж, (за удобство ползвайте входа откъм ул. "Шипка").
Приетите по специалности: "Японистика", "Китаистика", "Арабистика", "Кореистика", "Иранистика", "Тюркология", "Индология" и "Арменистика и кавказология" - ще бъдат записвани в Център по източни езици и култури (ЦИЕК), намиращ се на бул. "Т. Александров" 79.

До ЦИЕК се стига с: - мeтро (станция Опълченска), - трамвай № 20 (спирка Опълченска), № 22 (последна спирка – бул. Тодор Александров), - автобуси № 60, 74, - маршрутно такси № 23 (директно пред ЦИЕК).

 

Необходими условия за записване:
- предварително закупен комплект документи за новоприети студенти
- платена семестриална такса, плащането може да бъде извършено и в паричния салон на СУ.

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ : (актуална към датата на тази публикация.)

БНБ Централно управление
СУ "Св. Климент Охридски"

BG52BNBG96613100174301, BIC код BNBGBGSD

Данни за лицето:
Трите имена, ЕГН, Факултет, Специалност, Степен - Бакалавър, Магистър