Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Съвместна магистърска програма - първата между български и узбекистански университет

   

Стартира първата съвместна магистърска програма между български и узбекистански университет

 

Първата онлайн среща по новата съвместна магистърска програма „Чужд език (английски), литература, масмедии“ между СУ и Държавния университет в Бухара, Узбекистан, отчете голям интерес сред студентите. Програмата стартира в края на февруари, а в нея се обучават седем студенти от азиатската държава. В международната среща участваха магистрите и преподаватели от двата университета.

 

Целта на онлайн събитието бе да очертае възможностите за реализация на младите хора и да ги запознае със съдържанието на отделните дисциплини.

 

 

Ръководителят на програмата от българска страна проф. Мадлен Данова, Декан на Факултета по класически и нови филологии, направи кратко описание на съдържанието на магистратурата, на перспективите, които тя разкрива и отговори подробно на всички въпроси, които вълнуваха обучаващите се.
SU_Uzb1

Магистрите се интересуваха както от съдържанието на отделните дисциплини, от онлайн класовете и учебните занятия, от същността на платформата MOODLE, от критериите за оценка на ECTS кредитния модул, така и от международните културни отношения. Студентите от магистърската програма разказаха за своята изследователска работа и заявиха желание да участват в бъдещи международни научни конференции и да публикуват своите статии в научно списание на Софийския университет и в списание, което е индексирано в базата данни SCOPUS.

SU_Uzb2
В международната среща взеха участие представители на Софийския университет: проф. Мария Стойчева, Функционален ректор по международна дейност, проф. Мадлен Данова, Декан на Факултета по класически и нови филологии, ръководител на съвместната магистърска програма, доц. Александра Главанакова от ФКНФ, преподавател в програмата, Виолета Добчичина, Директор на Научно–образователен и културен център „Ал-Фараби”. От страна на Бухарския държавен университет участваха: проф. Аброр Жураев, Заместник-ректор по международното сътрудничество, доц. Малохат Жураева, Декан на Факултета по чужди езици, доц. Хилола Юсупова, Ръководител на катедра по английска литература и стилистика, доц. Отабек Файзулаев и доц. Мехринигор Ахмедова, преподаватели в програмата, координаторът на програмата доц. Феруза Хажиева и студенти от магистърската програма.