Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Прием в магистърски програми на ФКНФ - летен семестър на учебната 2021/2022 г.

   

Факултетът по класически и нови филологии обявява прием в магистърски програми от летен семестър на учебната 2021/2022 г.

 

Прием в следните магистърски програми от летен семестър на учебната 2021/2022 г.:

  • Магистърска програма „Приложна лингвистика“ – за неспециалисти, специалност Испанска филология и Португалска филология

Събеседване: 03 февруари 2022 ч., 10 ч., 135А/Teams: Click here to join the meeting

  • Магистърска програма „Методика на чуждоезиковото обучение в междукултурна среда" - на английски език за чуждестранни студенти, обучение срещу заплащане
  • Магистърска програма „Чужд език (английски), литература, масмедии“, специалност Английска филология.
  • Магистърска програма „Японски език и култура“, специалност Японистика

Интервю: 07.02.2022 г. от 8:00 ч. в ZOOM

 

 

Прием на документи: от 17 януари до 31 януари 2022 г.

 

 

 

НЕОБХОДИМИ документи за кандидатстване:

 

  • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
  • Копие на документ за самоличност.
  • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
  • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса.

 

Събеседване: от 3 до 7 февруари 2022 г.

 

 

 

Прием на документи: от 17 януари до 31 януари 2022 г.

 

Документите се подават онлайн на адрес g.zasheva@uni-sofia.bg , gerganazasheva@abv.bg,

 

телефон за контакт 02 9308 525, 02 9308 381.