Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Прием на документи в магистърските програми на ФКНФ

   

Обявява се прием на документи в магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии - в периода от 1 до 6 септември 2010 г., които трябва да включват:

- попълнена молба-образец;
- копие от дипломата за висше образование;
- платена такса за интервю.

Приемането на документите се извършва в кабинет № 251 в сградата на Ректората (катедра "Методика на чуждоезиковото обучение", 2 етаж, Северно крило) при г-жа Надежда Райкова.

 

Интервютата ще се проведат между 7 и 10 септември по следния график:

 

Специалност Класическа филология

"Антична култура и литература", "Антична култура и литература" (за неспециалисти)

10.09.2010 г., 10.00 ч., 189 кабинет

 

Специалност Новогръцка филология

"Езикознание и превод"

10.09.2010 г., 10.00 ч., зала 176

 

Специалност Унгарска филология

"Култура на Унгария и превод"

10.09.2010 г., 10.00 ч., 228 ауд., бл. 3, бул. "Цариградско шосе"

 

Специалност Френска филология

"Изследвания върху франкофониите"

07.09.2010 г., 15.00 ч., 184 ауд.

 

Специалности Английска филология и Френска филология

"Превод"

Писмен изпит: 07.09.2010 г., 10.00 ч., 185 ауд.

Устен изпит: 09.09.2010 г., 14.00 ч., 182 каб. и 174 каб.

 

Специалност Немска филология

"Език - Култура - Превод"

10.09.2010 г., 9.00 ч., 169 кабинет

 

Специалност Скандинавистика

"Нордистика"

"Език - Култура - Превод"

10.09.2010 г., 13.00 часа, 163 кабинет

 

Специалност Английска филология

"Английският език в модерното общуване";

"Комуникации: език, литература, медии";

"Културни взаимодействия: Англо-американски перспективи"

07.09.2010 г., 10.00 ч., 167 кабинет

 

Специалности Френска филология, Английска филология, Немска филология

"Конферентен превод"

09.09.2010 г., 10.00 часа, зала 212-А

 

Специалност Испанска филология

"Приложна лингвистика" - 10.09.2010 г., 9.00 ч. - Испаноезична библиотека

"Устен превод" - 09.09.2010 г., 9.00 ч. - кабинет 135а

 

Специалности Испанска филология, Френска филология, Италианска филология, Португалска филология и Румънска филология

"Романски литератури и междукултурни комуникации"

10.09.2010 г., 9.00 ч. - Испаноезична библиотека

 

Специалности Английска филология, Френска филология, Немска филология, Испанска филология, Португалска филология, Италианска филология, Класическа филология, Новогръцка филология

"Методика на чуждоезиковото обучение"

08.09.2010 г., 10.00 ч., 251 кабинет

 

Специалност Тюркология

"Приложно-лингвистична туркология"

"Османистика"

11.09.2010 г., 10.00 ч., ЦИЕК

 

Специалност Арабистика

"Арабски език и литература"

"Общество и култура на арабския свят"

10.09.2010 г., 14.00 ч., ЦИЕК

 

Специалности Арабистика, Иранистика, Китаистика

"Приложна лингвистика с източен език"

10.09.2010 г., 14.00 ч., ЦИЕК

 

Специалности Индология и Иранистика

"Индийско и иранско културознание и обществознание"

10.09.2010 г., 12.00 ч., ЦИЕК