Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ОБЯВА - докторантски курсове за летен семестър на учебната 2020/2021г

   

 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

О Б Я В Я В А

докторантски курсове за летен семестър на учебната 2020/2021 година

 

 

Докторантски курс Преподавател
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

Модул, формиращ академични знания и компетенции

Академично писане Проф. д-р Йовка Тишева
Литературната критика в пост-теоретичната епоха Проф. д-р Мадлен Данова
Проблеми и методи в литературната компаративистика Проф. дфн Дина Манчева
Актуални проблеми на съвременната лингвистика Проф. дфн Стефана Димитрова
Филлогическото познание днес Проф. д-р Димитър Веселинов
Езикови данни и лингвистични модели Доц. д-р Александра Багашева

 

ИЗБИРАЕМИ ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ

 

Модул, формиращ специфични изследователски знания и компетенции

Дигитални ресурси за работа в хуманитарни дисциплини - практикум Гл. ас. д-р Симеон Хинковски
Когнитивни подходи в лингвистиката и литературознанието

Проф. д-р Мадлен Данова

Доц. д-р Александра Багашева

Старогръцката литература:жанрове, теории, рецепция Доц. д-р Невена Панова
Увод в латинския език Доц. д-р Йоана Сиракова
Латинският език и текст в контекста на хуманитаристиката Доц. д-р Йоана Сиракова
Латински автори и текстове в докторантските изследвания Доц. д-р Йоана Сиракова
Becoming a researcher Проф. Майкъл Байръм
Семиотика, език и реклама Проф. д-р Милена Попова, проф. дфн Христо Кафтанджиев
Шрути и смрити: древноиндийската литературна традиция Проф. д-р Милена Братоева
Що е античност Доц. д-р Николай Гочев
Езикът на средновековната латинска проза Доц. д-р Елия Маринова
Увод в старогръцкия език Проф. д.ф.н. Мирена Славова
Старогръцкият език и текст в контекста на хуманитаристиката Проф. д.ф.н. Мирена Славова
Фонетико-фонологично изследване на вариативността в езика Доц. д-р Георги Жечев
Увод в османския език Проф. д-р Ирина Саръиванова
Увод в турския език за специални цели Доц. д-р Милена Йорданова
Санскрит Доц. д-р Гергана Русева
Религия и политика: ислямът в сравнителна перспектива Проф. д-р Симеон Евстатиев

 

Модул по научното направление на докторантурата

(свързан с научното съдържание на дисертационния труд)

Приложна лингвистика Проф. дпн Лиляна Грозданова
Методика на обучението по съвременни езици Проф. д-р Тодор Шопов
Методология на педагогическите изследвания и информационните технологии в педагогическите изследвания Проф. д-р Тодор Шопов
История на чуждоезиковото обучение Проф. дфн Димитър Веселинов

 

 

Докторантските курсове ще стартират от 22 март 2021 г.

Срок за подаване на заявления: от 4 март до 19 март 2021 г.

 

Дните, часовете и мястото на провеждане ще бъдат посочени допълнително на този линк: Факултет по класически и нови филологии – Специалности – Докторанти – Докторантско училище.

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по класически и нови филологии в кабинет № 231 (Ректорат, Деканат на ФКНФ, ет. 1 – централно крило) при г-жа Мариана Дикова.

Забележка: Избираемите курсове могат да бадат както от два различни модула, така и от един и същи.