Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Международният уебинар „Филологът в дигитален формат“ - с голям отзвук сред академичните среди на Софийския университет и университетите в Централна Азия

   

 

Над 100 участници – преподаватели, студенти, докторанти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален педагогически университет „Абай“ се включиха в Международния уебинар - „Филологът в дигитален формат“, който се проведе на 22 февруари т.г. В онлай форума участваха и специално поканени гости от университети в Таджикистан – Таджикски държавен университет , Узбекистан – Бухарски държавен университет , Киргизстан – Киргизки национален университет, Държавен университет Исик-Кул, Международен университет Ала-ТОО, Ошки държавен университет, Международен колеж Узген и Казахстан – Казахски национален женски педагогически университет, Актюбенски държавен университет, Южно-Казахстански държавен университет, Академия за гражданска авиация.
sem1

 

Форумът бе открит с приветствено слово от Заместник ректора по научната работа и информатизация на Казахския национален педагогически университет „Абай“ - проф. Саябек Сахиев.
Модератори на онлайн семинара бяха д–р Баян Сапаргалиева и Виолета Добичина, Директор на Научно-образователния и културен център ал-Фараби към СУ „Климент Охридски“

Проф. д-р Мадлен Данова, Декан на ФКНФ, изнесе научен доклад на тема: „Дигитализация на образованието: съвременни методи на преподаване на чужди езици“. Проф. Забира Ешимбетова от Казахския национален педагогически университет „Абай“ презентира доклад на тема: „Цифровите технологии във филологията“. Докладите провокираха изключителен интерес у участниците, поставяйки актуални въпроси на обучението на младите хора през целия живот, за да бъдат способни да отговорят на изискванията и предизвикателствата на дигитализацията в образованието.
sem2

 

 

Участниците и гостите оцениха полезността на дискусията и изразиха желание за организиране и провеждане на следващи срещи по такива актуални въпроси между европейските университети и университетите в Централна Азия.

Международният уебинар постигна своята цел, а именно, да създаде информационна и дискусионна платформа за научните, теоретични и приложни аспекти на методологията на преподаване на чужди езици и обучението на филолози в дигиталната ера.

Организираният уебинар е инициатива в рамките на двустранното споразумение между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, (България) и Казахския национален педагогически университет „Абай“ , (Казахстан), Факултетът по класически и нови филологии, Научно–образователният и културен център ал–Фараби на СУ и Институтът по филологии и полиезично образование на Казахския национален педагогически университет „Абай“.