Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+. Програмни държави за 2022/2023 г.

   

 

Във връзка с изпълнението на договорите за академичен обмен на преподаватели и служители по програма Еразъм+, Програмни държави, за академичната 2022/2023 г. ФКНФ провежда конкурс за селекция на преподаватели и служители.

Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ . Квотата за мобилности на ФКНФ е 14 мобилности с цел преподаване и 2 мобилности с цел обучение.

Срок: до 14.10.2022 г.

 

Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .

Справка за приемащите университети, броя и типа на договорените молбилности може да намерите в приложената таблица .

 

Заявленията за кандидатстване за мобилност ( заявление за мобилност с цел преподаване по образец и заявление за мобилност с цел обучение по образец) трябва да бъдат придружени от покана от приемащия университет.

 

Документите се подават в Деканата на ФКНФ по електронна поща на адрес dekanat@fcml.uni-sofia.bg в срок до 14.10.2022 г.