Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидатстудентски курсове на ФКНФ / Кандидатстудентски курсове на КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА"

   

КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА" - Ректорат СУ, организира:

 

 

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски език.

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути - от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

 

Цена: 720 лв. с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения. (При заплащане на две вноски цената е 380+ 360 = 740 лв.)

Таксата се внася по банков път в сметката, дадена по-долу.

 

Първите групи започват през м. октомври при набиране на съответния брой курсисти.

 

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути - от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

 

Цена: 420 лв., с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения (съкратен вариант)

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Първите групи започват в края на м. ноември при набиране на съответния брой курсисти.

 

Подготвителните курсове предлагат:

 1. Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.
 2. Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 3. Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 4. Специални упражнения за писане на есе/съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 5. Усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.
 6. Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

 

 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) - Цена: 170 лв.

Тренировъчните курсове предлагат:

 1. Работа по тестови материали от последните реални изпити, които все още не са публикувани.
 2. Симулация на приемния изпит по сценария за провеждането му.
 3. Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
 4. Оценка според изпитната скала на Софийския университет.

 

Всеки курсист получава:

 1. Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 2. Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
 3. Допълнителни обяснения по основни въпроси свързани с необходимата лексика и граматика за постигане на високи изпитни резултати.
 4. Указания и препоръки за написване на есето/съчинението и за критериите, по които то се оценява.
 5. Конкретна оценка на достигнатото ниво на подготовката си за изпита по английски език в Софийския университет.

 

Всички курсисти, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс получават 5% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

Тренировъчните курсове се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

 

Всяка група започва при записване на съответния брой курсисти.

 

 

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

 

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

 

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“