Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2021 Г.

   

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2021 Г.

 

 

 

Кандидат-докторантските изпити по западен език през януари 2021 г. ще се проведат дистанционно в електронната система за он-лайн обучение на СУ по определен график (https://sdk.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=21). Всеки кандидат-докторант, допуснат до изпит по западен език, ще получи допълнителни инструкции за регистрация в платформата, за точния час и комисията, при която трябва да се яви.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

Докторантите трябва да подготвят научен текст от 100 печатни страници от публикация в областта, в която разработва дисертацията си. В случай, че кандидатите използват печатна публикация, комисията ще избира част от текста по време на изпита. докторантите трябва да могат да четат, преведат посочена част от текста, както и да ѝ направят лексикален и морфо-синтактичен анализ. В създаденото към курса Задание (https://sdk.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=21) кандидат-докторантите трябва да качат подготвения текст в PDF формат.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТА:

 

Преди започване на изпита, комисията е длъжна да провери самоличността на кандидата, като за целта той показва своята лична карта на камерата си, така че комисията да се увери, че кандидатът е същото лице, посочено в протокола. При липса на идентификационен документ или проблем с потвърждаването на самоличността на кандидата, ще бъдат взети всички необходими административни мерки и изпит няма да бъде проведен.