Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / График - МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

   

Дати и комисии за провеждане на изпити и/или интервюта за прием на магистри във ФКНФ при СУ "Св. Климент Охридски"

 

1. Катедра по Kласическa филология

Дати и комисии за провеждане на интервюта с кандидат – магистри:

♦♦♦ Специалност “Kласическa филология” – 01.10.2009г., 15 ч., Каб.175
Комисия:
Председател: проф.дфн. Анастас Герджиков
Членове: доц. д-р Мария Костова
доц. д-р Николай Гочев
♦♦♦ Специалност “Новогръцкa филология” – 28.09.2009г., 9 ч., Каб.176
Комисия:
Председател: проф.дин. Кирил Павликянов
Членове: гл.ас. д-р Драгомира Вълчева
гл.ас. д-р Борис Вунчев
♦♦♦ Специалност “Унгарскa филология” – “Култура на Унгария и превод”,
писмен изпит (тест + превод) – 06.10.2009г., 12,30 ч., Блок 3, Каб.227
Събеседване - 06.10.2009г., 14,30ч., блок 3, каб. 227.
Комисия:
Председател: гл.ас. д-р Лиляна Лесничкова
Членове: д-р Пенка Пейковска
гл.ас. Индра Маркова

 

2. Катедра по Романистикa

Дати и комисии за провеждане на интервюта и изпити с кандидат – магистри:
♦♦♦ Магистърска програма “ПРЕВОД” – 03.10.2009г., 9 ч., Каб.168
Комисия:
Председател: доц.д-р В. Генова
Членове: доц. д-р С. Атанасов
Гл.ас. д-р Елена Метева
♦♦♦ Магистърска програма “ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ФРАНКОФОНИИТЕ” – 05.10.2009г., 16-17 ч., Каб.174
Комисия
Председател: доц.д-р Рени Йотова
Членове: проф. дфн С. Ботева
Гл.ас. д-р Г.Жечев
♦♦♦ Магистърска програма “АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО И БАЛКАНИТЕ: Италия - България” – 05.10.2009г., 11,00ч., Каб.181
Комисия:
Председател: доц.д-р А. Василева
Членове: ас. Диана Върголомова
Гл.ас. д-р Неда Бояджиева

 

3. Катедра по Германистика и Скандинавистикa

Магистърски програми, дати за прием:
♦♦♦ Магистърска програма “ЕЗИК-КУЛТУРА-ПРЕВОД”, специалност немска филология – 06.10.2009г., 9,00 ч., Каб.169
♦♦♦ Магистърска програма “НОРДИСТИКА”, специалност скандинавистика – 02.10.2009г., 14,00 ч., Каб.163

 

4. Катедра по Англицистика и Американистикa

Магистърски програми, дати за изпити:
♦♦♦ 02.10.2009г., 9,00 ч., Каб.167
- Английският език в модерното общуване
- Културни взаимодействия: англо-американски перспективи
♦♦♦ 03.10.2009г.
- Комуникация: езикови умения, литературна компетентност, медийна грамотност - от 13,00ч. 172каб.
- Превод – писмен – 03.10.2009г., 9ч. 241 аудитория
- Превод – устен – 05.10.2009г., 14ч.
♦♦♦ 05.10.2009г., 9,00 ч., Каб. 212а
- Конферентен превод – писмен
устен – 6 и 7 октомври, 9,00 ч.

 

5. Катедра по Испанистикa и Португалистика

Дати и комисии за провеждане на изпити с кандидат – магистри:
♦♦♦ Магистърска програма “Приложна лингвистика” – събеседване на 01.10.2009г., 10,00 ч., Каб.135а
Комисия:
Председател: проф. дфн. Евгения Вучева
Членове: Гл.ас. д-р Адриана Миткова
Гл.ас. д-р Боряна Кючукова
♦♦♦ Магистърска програма “Устен превод” – писмен и устен изпит 01.10.2009г., 13,00 ч., Каб.135а
Комисия:
Председател: д-р Людмила Илиева
Членове: доц. д-р Милена Попова
доц. д-р Петър Моллов
♦♦♦ Магистърска програма “Романски литератури и междукултурни комуникации" – изпит 05.10.2009г., 14,00 ч., Каб.135а
Комисия:
Председател: доц.д-р Татяна Пантева
Членове: доц. д-р Петър Моллов
доц. д-р Дина Манчева

 

6. Катедра по Методика на чуждоезиковото обучение

Дати и комисии за провеждане на изпити с кандидат – магистри:
♦♦♦ Магистърска програма “Методика на чуждоезиковото обучение” – събеседване на 02.10.2009г., 9,00 ч.
Комисия:
Председател: доц. д-р Йорданка Симеонова
Членове: доц. д-р Даниела Стойчева
проф. д-р Димитър Веселинов
доц. д-р Тодор Шопов

 

7. Катедра по Арабистика и семитология

Дати и комисии за провеждане на интервю с кандидат – магистри:
♦♦♦ Интервю за магистърските програми - на 01.10.2009г., 15,00 ч.
Комисия:
Проф.дфн. Цветан Теофанов
доц. д-р Симеон Евстатиев
доц. д-р Цветомира Пашова

 

8. Катедра “Езици и култури на Източна Азия”

Дати и комисии за провеждане на интервю с кандидат – магистри:
♦♦♦ Магистърска програма “Източноазиатски култури”
Дата за провеждане на интервю - 05.10.2009г., 10,00 ч., ЦИЕК
Комисия:
проф. дфн Бойка Цигова
проф. дфн Ал. Федотов
доц. д-р Св. Къртева
доц. д-р Ал. Алексиев

 

9. Катедра “Класически Изток”

Дати и комисии за провеждане на интервю с кандидат – магистри:
♦♦♦ Магистърска програма “Индийско и иранско културознание и обществознание”
Дата за провеждане на интервю - 02.10.2009г., 09,30 ч., ЦИЕК
Комисия:
доц. д-р И. Панов
доц. д-р Г. Соколова
доц. д-р М. Братоева
ст. Ас. Б. Камова

 

10. Катедра по Тюркология и алтаистика

Дати и комисии за провеждане на изпити и/или интервюта за прием на магистри:
♦♦♦ Магистърска програма “Приложно-лингвистична туркология”
Дата за провеждане на изпит (интервю) - 03.10.2009г., писмен изпит -11,00 ч., устен изпит -14,00ч.
♦♦♦ Магистърска програма “Османистика”
Дата за провеждане на изпит (интервю) - 03.10.2009г., писмен изпит -13,00 ч., устен изпит -14,00ч.
Комисия за провеждане на изпитите и на двете магистърски програми :
Председател: доц. д-р Юлия Кирилова
Членове: доц. д-р Аник Минасян-Добрева
гл. ас. Д-р. Ирина Саръиванова