Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР на ФКНФ за периода: януари - октомври 2011 г.

   

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР на ФКНФ - януари-октомври 2011 г.

 

 

13 май 2011 г. (петък), 13.00 ч., 272 аудитория
Промоция за връчване на дипломите за висше образование

13 юли 2011 г. (сряда), 8.00 ч.
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - редовна сесия

8 септември 2011 г. (четвъртък), 8.00 ч.
Писмен държавен изпит (бакалавърска степен) - поправителна сесия

Забележка: Устният държавен изпит се определя от съответната катедра в интервал след писмения държавен изпит.

 

1 - 11 април 2011 г. - защити на магистърски дипломни работи

21 - 31 октомври 2011 г. - защити на магистърски дипломни работи

 

7 октомври 2011 г., 10.00 ч., Аула
Общо събрание на ФКНФ за избор на ново Деканско ръководство

9 - 13 май 2011 г.
Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ.

17, 18 и 19 май 2011 г.
Провеждане на интервюта

29 август - 2 септември 2011 г.
Прием на документи за кандидатстване в магистърските програми на ФКНФ.

8, 9 и 10 септември 2011 г.
Провеждане на интервюта

 

График на кандидатстудентските изпити:

12 юни 2011 г., 9.00 ч. - Испански език

12 юни 2011 г., 14.00 ч. - Италиански език

19 юни 2011 г., 9.00 ч. - Френски език

3 юли 2011 г., 9.00 ч. - Английски език

9 юли 2011 г., 9.00 ч. - Немски език

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Учебна година 2010/2011

 

ЗАПОВЕД № РД 19-406 / 05.11.2010 г.

На основание чл. 39 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2010/2011 година да протече при следния график на учебния процес за студентите редовно и задочно обучение

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
04.10.2010 - 21.01.2011
15 учебни седмици
01.11.2010 - Официален празник
25.11.2010 - Патронен празник
08.12.2010 - Студентски празник
Коледни и Новогодишни празници
24.12.2010 - 02.01.2011
24.01.2011 - 18.02.2011
Задочно обучение
Очни занятия
07.09. - 30.09.2010
I-ва: ноември - декември 2010
II-ра: януари - февруари 2011

 

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
21.02. - 10.06.2011
15 учебни седмици
03.03.2011 - Официален празник
Великденски празници - от Велики четвъртък до третия ден на Великден
06.05.2011 - Официален празник
24.05.2011 - Официален празник
13.06. - 08.07.2011 22.08. - 09.09.2011
Задочно обучение
Очни занятия
24.01. - 18.02.2011
I-ва: март - април 2011
II-ра: юни - юли 2011
22.08. - 09.09.2011

 

 

РЕКТОР:

/проф. дин ИВАН ИЛЧЕВ/

________________________________________________________________________________________________________________________________