Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Методика на чуждоезиковото обучение / Преподаватели

   

Катедра Методика на чуждоезиковото обучение

Ръководител на Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“:

проф. д-р Милена Йорданова

приемно време: понеделник 16.30–18.00 ч., e-mail: m.yordanova@uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на Катедрата

 

Основана 1969 г.

Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение е научно звено на Факултета по класически и нови филологии при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Нейната задача е подготовката на учители по съвременни и класически езици: английски, немски, шведски, норвежки, датски, френски, италиански, испански, португалски, румънски, латински, старогръцки, новогръцки, арменски, арабски, турски, персийски, хинди, урду, унгарски, китайски, корейски, японски език.

Методическата подготовка на студентите от образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във Факултета по класически и нови филологии се осъществява според Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Подготовката има два елемента – теоретически и практически. Теоретическата подготовка включва лекционни курсове и семинарни упражнения в областта на чуждоезиковото обучение. Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез педагогически практикум в общообразователните училища и педагогически стаж.

Катедрата предлага двусеместриална магистърска програма за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър по филология“ (методика на чуждоезиковото обучение). Магистърската програма има интердисциплинарен характер и включва курсове по методика, лингвистични, литературоведски, педагогически, психологически и други дисциплини.

 

 

Преподаватели:

Проф. дфн Димитър Веселинов
методика на преподаването на романски езици
Ас. Глория Бакърджиева
методика на преподаването на класически езици
Ас. Милена Миленова
методика на преподаването на гръцки език
Ас. Рая Живкова
методика на преподаването на английски език
Ас. Николина Искърова
информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Гл. ас. д-р Симеон Хинковски информационни и комуникационни технологии вобучението и работа в дигитална среда
ас. д-р Цветанка Дилкова
методика на преподаването на английски език
ас. Михал Павлов
методика на преподаването на ибероромански езици