Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Управление на качеството / Анкети

   

1. Държавни изпити на СРП „Фармация“

 

2. Учебни практики на СРП „Фармация“

 

3. Качество на обучението

СРП „Фармация“

ПН „Химия“

 

4. Оценка на качествата на студенти от специалност „Фармация“ по време на преддипломен стаж

 

5. Оценка на качествата магистър-фармацевти, възпитаници на Факултета по химия и фармация, завършили специалност от регулираните професии "Фармация" от работодателите

 

6. Мотиви на първокурсниците за избор на специалност от ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

7. Проучване сред завършващите студенти

СРП „Фармация“

  • Учебна 2019-2020 година

ПН „Химия“

 

8. Анкети, подготвени от Лаборатория за анализи и проучвания на Университетски център по Управление на качеството

7.3. Фармация

4.2. Химически науки