Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Приложна неорганична химия / Преподаватели / д-р Любен Михайлов

   
LMihaylov

Любен Михайлов

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Приложна неорганична химия, лаб. 304

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 888 960 858

e-mail: nhtlm@chem.uni-sofia.bg

Образование

2016 - Доктор по 4.2. химически науки (Неогранична химия - електрохимия), СУ "Св. Климент Охридски"

2009 - Магистър по Материалознание, СУ "Св. Климент Охридски"

2006 - Бакалавър по Минерални технологии, МГУ "Св. Иван Рилски"

 

Професионално развитие

2015 - Главен специалист по химическите науки

Специализации и изследователски престои в чужбина

2008/2009 - IMEC-Белгия

Краткосрочни изследователски визити

2014 - Макс Планк, Германия

2019 - Кеймбридж, Великобритания

 

Избрани публикации

1. L. Mihailov, T. Spassov, M. Bojinov “Effect of microstructure on the electrocatalytic activity for hydrogen evolution of amorphous and nanocrystalline Zr2Ni alloys ”, International journal of hydrogen energy, 37, 10499 - 10506, 2012.

2. L. Mihailov, Murad Redzheb, T Spassov “Selective dissolution of amorphous and nanocrystalline Zr2Ni ”, Corrosion Science, 74, 308 - 313, 2013.

3. L. Mihaylov, L. Lyubenova, Ts. Gerdjikov, D. Nihtianova, T. Spassov “Selective dissolution of amorphous Zr-Cu-Ni-Al alloys”, Corrosion Science, 94, 350 - 358, 2015.

4. Paschalidou, E.M., Celegato, F., Scaglione, F., Rizzi, P., Battezzati, L., Gebert, A., Oswald, S., Wolff, U., Mihaylov, L., Spassov, T. "The mechanism of generating nanoporous Au by de-alloying amorphous alloys", Acta Materialia, Volume 119, Pages 177-183, 2016.

5. Svetlana Ivanova, Ekaterina Zhecheva, Rositsa Kukeva, Diana Nihtianova, Lyuben Mihaylov, Genoveva Atanasova, and Radostina Stoyanova. "Layered P3-NaxCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 versus Spinel Li4Ti5O12 as a Positive and a Negative Electrode in a Full Sodium-Lithium Cell", ACS Applied Materials and interfaces, Volume 8, Pages 17321-17333, 2016.

 

Научни интереси

Електрохимия, Трансмисионна електронна микроскопия, Сканираща електронна микроскопия, Енергийно дисперсивна спектроскопия, Рентгенова дифракция.

 

Преподавателска дейност

Лекции:

Приложна електрохимия - специалност ИХСМ, РО, 15ч.; Специалност - Функционални материали, РО, 15ч.

Упражнения:

Приложна електрохимия - специалност ИХСМ, РО, 30ч.; Специалност - Функционални материали, РО, 30ч.