Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

проф. д-р РОСИЦА НИКОЛОВА

стая 230, 231, телефон 02 8161 694, 02 8161 392

e-mail rnikolova@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ

стая 225, телефон 02 8161 338

e-mail Gnv@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р АНЕЛИ НЕДЕЛЧЕВА

каб. 411, телефон +359 2 8161 499

e-mail ohan@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р МИЛЕН БОГДАНОВ

стая 227, телефон 02 8161 228

e-mail mbogdanov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ПЕТКО ПЕТКОВ

стая 610 телефон 02 8161 433

email ohpp@chem.uni-sofia.bg

 

проф. д-р ХРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ

стая 610 телефон 02 8161 433

email haa@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ДОНКА ТАШЕВА

стая 606, телефон 02 8161 437

e-mail ohdt@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ИВАН СВИНЯРОВ

стая 227 телефон 02 8161 228

email ivansvinyarov@abv.bg

 

доц. д-р МЕГЛЕНА КЪНДИНСКА

стая 246, телефон 02 8161 220

e-mail mkandinska@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р НИКОЛА БУРДЖИЕВ

стая 234, телефон 02 8161 225

email ohnb@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ

стая 415, 407, телефон 02 8161 363, 02 8161 606

e-mail ohpj@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р СТАНИМИР СТОЯНОВ

стая 224, телефон 02 8161 329

e-mail SStoyanov@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р СТАНИСЛАВ СТАНИМИРОВ

стая 238 телефон 02 8161 451

email sstanimirov@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ХРИСТО ЧАНЕВ

стая 236, 406, телефон 02 8161 249, 02 8161 365

e-mail HChanev@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЮЛИАН ЗАГРАНЯРСКИ

стая 608, телефон 02 8161 600

e-mail ohjz@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р АНА КОЛЕВА

стая 230, 236 телефон 02 8161 694, 02 8161 249

email ohak@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р НЕВЕНА ПЕТКОВА

стая 230, 236 телефон 02 8161 694, 02 8161 249

email nipetkova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА

стая 224 телефон 02 8161 329

email SYordanova@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ

стая 233, телефон 02 8161 295

e-mail alexiev@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. РУМЕН ЛЯПЧЕВ

стая 407А телефон 02 8161 606

email ohrl@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ВЕНЕЛИНА АНГЕЛКОВА

каб. 411, телефон +359 2 8161 499

e-mail: V.Angelkova@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА

стая 606 телефон 02 8161 437

e-mail: ohvmm@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ИВАН ЛАЛОВСКИ

лаб. 409, 412, каб 411, телефон +359 2 8161 499

e-mail: ohil@chem.uni-sofia.bg

 

ас. КРИСТИНА СИМЕОНОВА

стая 610, телефон 02 8161 433

email: ohks@chem.uni-sofia.bg

 

ас. МОНИКА МУТОВСКА

стая 608, телефон 02 8161 600

email: ohmgm@chem.uni-sofia.bg

 

ас. СТЕЛА ГЕОРГИЕВА

стая 406, 413, телефон 02 8161 365, 02 8161 367

 

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА

email l.alexandrova@chem.uni-sofia.bg

 

ПЕНСИОНИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

 

проф. дхн АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ

 

проф. дхн ГАЛИН ПЕТРОВ

 

проф. дхн ИВАН ПЕТКОВ

стая 417, телефон 02 8161 442

e-mail ipetkov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн МАРИАНА ПАЛАМАРЕВА

стая 229, телефон 02 8161 221

 

доц. д-р АТАНАС СИДЖИМОВ

стая 226, телефон 02 8161 226

e-mail Asidjimov@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЕЛЕНА СТАНОЕВА

стая 234, телефон 02 8161 225

e-mail estanoeva@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЙОРДАНКА ГАНЕВА

стая 418, телефон 02 8161 328

e-mail Ohyganeva@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р МАРИН ЯНКОВ

 

доц. д-р ЦВЕТАНКА ЧОЛАКОВА

стая 608, телефон 02 8161 600