Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / COST16205 / Представяне на резултати по проекта

   

Списък с научните форуми, на които са представени резултати, получени от работата по проекта

 

1. First All WGs UNGAP Meeting, March 2018, Leuven, Belgium

Micellar Solubilization of Poorly Water-soluble Drugs: Effect of Surfactant and Solubilizate Molecular Structure (постер)

V.Katev, Z.Vinarov, S. Tcholakova, N.D. Denkov

 

2. Second All WGs UNGAP Meeting, COST CA16205 UNGAP, February 2019, Sofia, Bulgaria
Albendazole Solution Fotmulations via Vesicle-Micelle Transition of Phospholipid-Surfactant Aggregates

Z.Vinarov, V. Katev, G. Gancheva, S. Tcholakova

 

3. XVIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 17 май 2019, София, България

Мембранна пропускливост на фенофибрат солюбилизиран в мицели на сърфактанти

Делян Кръстев, Захари Винаров, Анет Мюлерц, Славка Чолакова

 

4. Седми конгрес по фармация с международно участие, 21-24 ноември 2019, к.к. Боровец, България

Мембранна пропускливост на фенофибрат солюбилизиран в мицели на сърфактанти

Делян Кръстев, Захари Винаров, Анет Мюлерц, Славка Чолакова

 

5. Third All WGs UNGAP Meeting", COST CA16205 UNGAP, February 2020, Lublijana, Slovenia

  • Effect of lipid digestion products and phospholipids on fenofibrate solubility in biorelevant media, V.Katev, Z.Vinarov, S. Tcholakova, N.D. Denkov
  • The impact of excipient-bile interactions on the solubility of poorly-water soluble drugs, Z.Vinarov, S. Tcholakova, N.D. Denkov

 

Списък с школи и визити по теми на проекта

 

1. UNGAP Training School – The Fundamentals of Formulating With Functional Lipid Excipients for Modulating Drug Release, Increasing Solubility, and Enhancing Bioavailability, Copenhagen, Denmark, October 2018

Владимир Кътев

 

2. Кратко научно посещение на студент Делян Кръстев в Копенхагенски университет, Копенхаген, Дания, 17 март – 06 април 2019

За изследване връзката между намалената степен на преминаване на лекарственото вещество и физикохимичните свойства на повърхностно-активни

 

3. Кратко научно посещение на студент Владимир Кътев в Южнодатски университет, Оденсе, Дания, 26 ноември – 15 декември 2019

За изследване влиянието на смесени агрегати от жлъчни киселини и повърхностно-активни вещества върху степента на преминаване на солюбилизираното лекарствено вещество