Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Проекти / COST16205 / Научен колектив

   
  1. Проф. д-р Славка Чолакова (ръководител проект, ръководител РП 3)
  2. Гл. ас. д-р Захари Винаров (ръководител РП 1)
  3. Д-р Лилия Винарова (ръководител РП 2)
  4. Докторант Фатмегюл Мустан
  5. Асистент Владимир Кътев
  6. Докторант Делян Кръстев
  7. Изследовател R1 Йохан Георгиев
  8. Студент (Фармация) Савина Паунова
  9. Студент (Фармация) Нели Станоева