Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по социална фармация

   

Ръководител на лабораторията

проф. дфн ЗЛАТКА ДИМИТРОВА

fhzd@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията

проф. д-р ЕМИЛ ХРИСТОВ

E.Hristov@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р КАЛИНА АНДРЕЕВСКА

K.Andreevska@chem.uni-sofia.bg

доц. д-р САВА ОГНЯНОВ

S.Ognyanov@chem.uni-sofia.bg

ас. маг. фарм. ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ, дф

fhey@chem.uni-sofia.bg

ас. маг. фарм. СТЕФКА СТОЯНОВА, дф

fhs3@chem.uni-sofia.bg