Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия / Получаване на ефективни органични емитери за светодиоди чрез насочена настройка на възбудените им състояния / Участници в проекта

   

Ръководител на научния колектив:

проф. д-р Анела Иванова, ФХФ, СУ

 

Изследователски екип по проекта:

доц. д-р Юлиан Загранярски, ФХФ, СУ

доц. д-р Станимир Стоянов, ФХФ, СУ

доц. д-р Рени Томова, ИОМТ, БАН

гл. ас. д-р Станислав Станимиров, ФХФ, СУ

гл. ас. д-р Владимира Видева, ФХФ, СУ

гл. ас. д-р Петър Иванов, ИОМТ, БАН

Моника Мутовска, ФХФ, СУ

Христо Манов, ФХФ, СУ

Георгия Иванова, ФХФ, СУ

Николай Петков, ФХФ, СУ

Симона Джумайска, ФХФ, СУ

 

Експерт – чуждестранен учен:

Prof. Dr. Martin Baumgarten, MPIP, Mainz, Germany