Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия / Получаване на ефективни органични емитери за светодиоди чрез насочена настройка на възбудените им състояния / Публикации

   

Списък с научните публикации, съдържащи резултати получени от работата по проекта

 

1. Benchmarking of density functionals for the description of optical properties of newly synthesized π-conjugated TADF blue emitters

G. Ivanova, N. Bozova, N. Petkov, C. An, B. Hu, M. Mutovska, K. Konstantinov, Y. Zagranyarski, V. Videva, A. Yordanova, M. Baumgarten, A. Ivanova

Chemistry-A European Journal, 2022, e202104411