Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия / Лекарствени вектори-бионосители: Ефективност чрез разбиране / Списък с научните публикации съдържащи резултати получени от работата по проекта

   

Characteristics of a folate receptor-α GPI-anchored into a multilipid bilayer obtained from atomistic molecular dynamics simulations

G. Gocheva, N. Ivanova, S. Iliev, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

J. Chem. Theor. Comput. 2020, 16, 749-764

 

Tautomerism in folic acid: Combined molecular modelling and NMR study

G. Gocheva, N. Petkov, A. Garcia Luri, S. Iliev, N. Ivanova, J. Petrova, Y. Mitrev, G. Madjarova, A. Ivanova

J. Molec. Liq. 2019, 292, 111392

 

A Look at Receptor-Ligand Pairs for Active-Targeting Drug Delivery from Crystallographic and Molecular Dynamics Perspectives

G. Gocheva, A. Ivanova

Molec. Pharm. 2019, 16, 3293-3321

 

Molecular simulation of the structure of folate and antifolates at physiological conditions

J. Petrova, G. Gocheva, N. Ivanova, S. Iliev, B. Atanasova, G. Madjarova, A. Ivanova

J. Molec. Graph. Model. 2019, 87, 172-184

 

Identification and Computational Characterization of Isomers with cis and trans Amide Bonds in Folate and Analogues

S. Iliev, G. Gocheva, N. Ivanova, B. Atanasova, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 28818-28831