Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по физикохимия на кондензираната материя

   

Ръководител на лабораторията

проф. д-р РУМЕН ЦЕКОВ

e-mail tsekov@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията

проф. д-р СТОЯН ГУЦОВ

e-mail sgutzov@chem.uni-sofia.bg

проф. ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ

e-mail fhvkp@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р МИХАИЛ АВРАМОВ

e-mail mavramov@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р НИНА ДАНЧОВА

e-mail fhndd@chem.uni-sofia.bg

ас. ДИМИТЪР ШАНДУРКОВ

email dshandurkov@chem.uni-sofia.bg

 

Научно сътрудничество

T. Andreeva, Institute of Biophysics, Bulgarian Academy of Sciences

L. Alexandrova, Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences

M. Bredol, University of Applied Sciences, Münster

I. Georgieva, Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences

D. Ivanova, Faculty of Science, Shоumen University

S. Kaloyanova, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz

K. Koynov, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz

M.C. Lensen, Institut für Chemie, Technische Universität Berlin

I. Minkov, Faculty of Medicine, Sofia University

N.I. de Nardis, Laboratory for Bio-electrochemistry and Surface Imaging, IRB Zagreb

A.V. Nguyen, Division of Chemical Engineering, University of Queensland, Brisbane

R. Slavchov, Department of Chemical Engineering and Biotechnology, University of Cambridge

P.G. Smirniotis, Department of Chemical Engineering, University of Cincinnati

K.W. Stöckelhuber, Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden

V. Tonchev, Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences

O.I. Vinogradova, Department of Physics, Moscow State University

 

Проекти

Апаратура

Лекции

Упражнения

Статии

Снимки и научни събития