Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по биофизикохимия

   

Ръководител на лабораторията

доц. д-р НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

NGrozev@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията

проф. дн КОНСТАНТИН БАЛАШЕВ

fhkb@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р КРИСТИНА МИРЧЕВА

fhkm@chem.uni-sofia.bg

ас. д-р ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

fhpg@chem.uni-sofia.bg

гл. спец. д-р СИЛВИЯ СИМЕОНОВА

ssimeonova@chem.uni-sofia.bg

проф. дхн ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ (Emeritus)

Ipanaiotov@chem.uni-sofia.bg

проф. дхн ХРИСТИЯН ВАСИЛИЕВ (Emeritus)

cvassilieff@chem.uni-sofia.bg

проф. д-р ЦВЕТАНКА ИВАНОВА (Emeritus)

tzivanova@chem.uni-sofia.bg

 

Научна тематика:

Състояние, електрични и реологични свойства на моделни 2D системи: монослоеве, липозомни бислоеве, суспензии от наночастици и нанокапсули; организация на ензимни и фотохимични реакции на повърхността, състояние, електрични и реологични свойства на моделни монослоеве на биополимери от растителен произход. Атомно-силова микроскопия (AFM).

 

Международно сътрудничество:

Laboratory of Enzymology at Interfaces and Physiology of Lipolysis, CNRS, Marseilles, France

Laboratory of Particle Vectorisation, University of Angers, France

Laboratory of Enzyme Design, Novo Nordisk, Denmark

Nanoscience Center, University of Copenhagen, Denmark

 

Учебна дейност:

Лабораторията се занимава с обучение на студенти от всички образователни степени.

Бакалавърски курсове

Лекции и упражнения по: физикохимия с колоидна химия

Магистърска програма: медицинска и фармакологична биофизикохимия, (координирана от лабораторията)

Лекции и упражнения по: биофизикохимия, колоидно-дисперсни системи в медицината и фармацията

Ръководство на дипломни работи

Докторантури

 

Избрани публикации:

I. Panaiotov, R. Verge, “Enzymatic reactions at the interface”, in Physical Chemistry of Biological Interfacers, ed. by W. Norde and A. Baszkin, Elzevier (2000), 359.

 

C.Vassilieff, I.Panaiotov, E. D. Manev, J.E. Proust and Tz. Ivanov, “Kinetics of liposome disintegration from foam film studies: Effect of the lipid bilayer phase state” Biophysical Chemistry: 58 (1996) 97.

 

N.Grozev, V..Aguié-Béghin, Tz.Ivanova, S.Baumberger, B.Cathala, R.Douillard, I.Panaiotov,“State, electrical and rheological properties of model and dioxan isolated lignin films at the air-water interface” Coll. Polym. Sci., 280 (2002) 798.

 

I. Minkov, Tz. Ivanova, I. Panaiotov, J. Proust, P. Saulnier, “Reorganisation of lipid nanocapsules at air-water interface: 1. Kinetics of surface film formation” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 45 (2004) 32.

 

K. Mircheva, I. Minkov, Tz. Ivanova, I. Panaiotov, J.E.Proust, R. Verger, “Comparative study of lipolysis by PLA2 of DOPC substrates organized as monolayers, bilayer vesicles and nanocapsules”,Colloids and Surfaces B:Biointerfaces, 67 (2008) 107.

 

K. Mircheva, Tz. Ivanova, I. Panaiotov, V. Dusel, F. Boury, “Enzymatic proteolysis of alfa gliadin monolayer spread at the air water interface”, J. Coll.Int. Sci., 347 (2010) 69.

 

K. Mircheva, Tz. Ivanova, I. Panaiotov, R. Verger, ”Hydrolysis of mixed monomolecular films of tricaprylin/dilauroylphosphatidylcholine by lipase and phospholipase A2”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 86 (2011) 71.

 

K. Balashev, Tz.Ivanova, K. Mircheva, I.Panaiotov, „Savinase proteolysis of insulin Langmuir monolayers studied by surface pressure and surface potential measurements accompanied by atomic force microscopy (AFM) imaging” Journal of Colloid and Interface Science 360 (2) (2011) 654.

 

I. Minkov, K. Mircheva, N.Grozev, Tz. Ivanova, I. Panaiotov – Properties of mixed monolayers of clinical lung surfactant, serum albumin and hydrophilic polymers, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 101 (2013) 135-142.

 

P. Georgiev, A. Bojinova, B. Kostova, D. Momekova, T. Bjornholm, K.Balashev, „Implementing atomic force microscopy (AFM) for studying kinetics of gold nano-particle's growth” Colloids Surf A: Physicochem Eng Aspects, 434 (2013) 154

 

K. Mircheva, M. Gonnet, K. Balashev, Tz. Ivanova, F. Boury, I. Panaiotov, “Properties of -carotene and retinoic acid in mixed monolayers with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) and Solutol”,Colloids and Surfaces A: Physicochem Eng Aspects, .460 (2014) 209.

 

Tz. Ivanova, K. Mircheva, K. Balashev, I. Minkov, P. Saulnier and I. Panaiotov, “Interfacial behavior of lipid nanocapsules spread on model membrane monolayers”, Coll. Polym. Sci, 292 (6) (2014) 1307.

 

A.C.Groo, K. Mircheva, J. Bejaud, C. Aihas, I.Panaiotov, P. Saulnier, Tz. Ivanova, F. Lagarce, - Development of 2D and 3D Mucus Models and Their Interactions with Mucus Penetrating Paclitaxel- loaded Lipid Nanocapsules, Pharmaceutical Research, 31 (7) (2014) 1753.