Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / История

   
Stranski
д-р Ив. Странски ръководи катедрата през първия период от развитието й (1925-1944), когато нейният щат се е състоял само от двама преподаватели - проф. Странски и един асистент; щатни асистенти са били Ц. Мутафчиев, Р. Каишев и Ст. Христов. Освен тях в научно-изследователската работа на катедрата в този период са участвали доброволно като асистенти, сътрудници и аспиранти още Л. Кръстанов, Д. Тотоманов, Кр. Кулелиев, Б. Ронков, Л. Керемедчиев и др. За непълните 20 години малката група физикохимици около проф. Странски извършва забележителна научно-изследователска работа на най-високо ниво. Резултатите, представени в около 70 публикации, добиват широка известност и признание в чужбина, с което катедрата по физикохимия става един от авторитетните и водещи в международен мащаб научни центрове по проблемите на кристалния растеж и фазообразуването.

Ръководител на катедрата през втория период от развитието й (1944-1962) е друг голям български учен, акад. Р. Каишев. Катедрата увеличава своя преподавателски състав до 7 души, като постепенно постъпват М. Тодорова, А. Шелудко, Г. Близнаков, Ст. Будуров, Д. Платиканов. Под ръководството на проф. Каишев катедрата запазва научната традиция от предишните две десетилетия.

Началото на третия период от развитието на катедрата (1962-1989) съвпада с рязко увеличаване на броя на студентите и през 60-те години катедрата се развива предимно екстензивно. През 1962 г. катедрата се оглавява от А. Шелудко. Щатният преподавателски състав бързо се увеличава и през 1970 г. развитието завършва, след което и досега катедрата по физикохимия функционира с приблизително постоянен състав от 15-18 щатни преподаватели. В този период основната научна тематика на катедрата се променя и става физикохимия на тънките течни филми и течните повърхности. Така за втори път тя става център в международен мащаб по физикохимия на тънките течни филми.

След демократичните промени през 1989 г. ръководители на катедрата са били проф. Д. Платиканов, проф. Б. Радоев, проф. Б. Тошев, проф. Хр. Василиев, проф. А. Таджер и проф. Р. Цеков.