Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / гл. специалист д-р Соня Зарева

   

Професионална Автобиография

 

Соня Зарева

Email: ahsz@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161 208

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

  • „Магистър” по химия, СУ “Св. Климент Охридски”, 1990
  • „Доктор” по 4.2 Химически науки, СУ “Св. Климент Охридски”, 2013

Професионално развитие

  • 1992-1994 - химик към Катедра органична химия, ФХФ, СУ “Св. Климент Охридски”.
  • 2003-2013 - химик към Катедра аналитична химия, ФХФ, СУ “Св. Климент Охридски”.
  • 2013 - главен специалист по химически науки, ФХФ, СУ “Св. Климент Охридски”.

Научни интереси

  • Инфрачервена спектроскопия – развитие на метода и приложение за структурен анализ на органични, неорганични и комплексни съединения.
  • Линейно-дихроичен инфрачервен спектрален анализ. Структурно и стереоструктурно охарактеризиране на органични и комплексни съединения. Вибрационно отнасяне на характеристични ивици.
  • UV-VIS-спектрален анализ.
  • Рентгеноструктурен анализ на монокристални образци.

Публикации: Научни статии -27, Участия в конференции и семинари -22