Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / докторант Мирела Вражилова

   

Професионална Автобиография

 

pas + green card_pp-1

Мирела Вражилова

Email: mirelasteve@gmail.com

Тел. + 359 2 8161394

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

  • Магистър –“Медицинска Химия”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2014
  • Редовен докторант от 02.02.2015– Аналитична Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

Научни интереси

  • координационни съединения – синтез, структурен анализ и стабилност, противотуморна активност, молекулна спектроскопия, рентгено-структурен анализ

Конференции

  • P. Gorolomova, I. Koleva, V. Anastasova, M. Vrazhilova, G. Gencheva, „Theoretical studies on the coordination ability of series N-, O-, and N,O-containing ligands”, Научна конференция посветена на международната година на химията, Ноември 21 2011, София, България.